Công ty mẹ HoSE nửa năm lãi nghìn tỷ, bằng cả năm ngoái

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), đơn vị nắm toàn bộ vốn của HoSE và HNX, nửa đầu năm lãi 1.215 tỷ đồng – gần bằng cả năm ngoái.

Đây là kỳ báo cáo tài chính bán niên đầu tiên của VNX bởi công ty mới chính thức hoạt động từ tháng 8/2021 trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hầu hết số liệu trong báo cáo tài chính này được hợp nhất từ kết quả kinh doanh của hai công ty con.

Doanh thu thuần sáu tháng đầu năm của VNX đạt 1.981 tỷ đồng. Trong đó, 95% đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán. Phần thiểu số là doanh thu dịch vụ niêm yết, đấu giá, quản lý thành viên…

Sau khi trừ chi phí, VNX lãi trước thuế 1.518 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.215 tỷ đồng. Báo cáo tài chính thể hiện khoản lãi ghi nhận từ HoSE trong giai đoạn này là 918 tỷ đồng, còn HNX đóng góp 273 tỷ đồng.

VNX trích gần 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi, còn lại toàn bộ nộp về ngân sách nhà nước.

Tính đến cuối tháng 6, VNX có tổng tài sản xấp xỉ 4.100 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn lẫn không kỳ hạn chiếm đến 2.800 tỷ đồng trong số này.

VNX hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do Bộ Tài chính đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn. VNX hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con với mục tiêu thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường chứng khoán.

Trả lời