Sự kiện “Ngày thứ sáu vàng – Golden Friday”


SỰ KIỆN “NGÀY THỨ SÁU VÀNG – GOLDEN FRIDAY”
Sự kiện “Ngày thứ sáu vàng – Golden Friday” là điểm mới của Tháng khuyến mại Hà Nội 2018. Sự kiện được Sở Công thương và Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch phối hợp với Cục Thương mại Điện tử triển khai nhằm khởi động sự kiện “Online Friday – Ngày mua sắm trực tuyến” từ đó đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố, tạo thêm cơ hội mua sắm các sản phẩm giảm giá cho người tiêu dùng bằng hình thức online. Sự kiện “Ngày thứ sáu vàng – Golden Friday” được tổ chức cụ thể như sau:
• Chủ đề: Ngày thứ sáu vàng – Săn hàng khuyến mại
• Thời gian: Ngày 30/11/2018
• Địa điểm: Website thangkhuyenmaihanoi.vn và Onlinefriday.vn
• Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội.