Phóng sự tuổi trẻ Việt Đồng hành cùng hàng Việt – VTV24