Phóng sự tuổi trẻ Việt Đồng hành cùng hàng Việt – VTC1