Hội nghị triển khai Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

Chiều ngày 09/08/2017 tại Hội trường tầng 6, Sở Công thương, 331 Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai Tháng khuyến mại Hà Nội 2017 với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, truyền hình ,… và gần 500 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến đóng góp tích cực hưởng ứng cho chương trình.