Giới thiệu

Tháng khuyến mại hà nội là sự kiện thường niên tổ chức hàng năm.