Tháng khuyến mại Hà Nội diễn ra vào tháng 11 hàng năm là sự kiện mua sắm lớn nhất dịp cuối năm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức giao cho Sở Công Thương là đơn vị chủ trì thực hiện. Tháng khuyến mại Hà Nội chính thức được triển khai từ năm 2009 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị; Góp phần bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội năm 2017; Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tạo một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là Chi cục quản lý thị trường trong việc thực thi hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử phạt theo quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động thương mại, thực hiện tốt Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng. Cho đến nay, sau 9 năm triển khai, Tháng khuyến mại Hà Nội ngày càng được mở rộng cả về quy mô, chất lượng và nội dung các hoạt động, Tháng khuyến mại không chỉ hướng đến các hoạt động thương mại, mua bán mà đã và đang là cầu nối giúp kết nối các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt với tầng lớp tri thức trẻ, đối tượng người tiêu dùng tiềm năng trong tương lai góp phần định hướng nhận thức cho đối tượng tiêu dùng trẻ về hàng Việt đồng thời tạo môi trường thực tế cho tri thức trẻ trước phong trào khởi nghiệp ngày càng mạnh mẽ.