HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2018

 1. Báo Việt Nam & Hội nhập: Tháng khuyến mại Hà Nội 2018 Tăng kết nối, kích tiêu dùng  
 2. Báo Hà Nội mới: Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: Giảm giá sâu nhất lên đến 100%
 3. Thời Báo tài chính: Được phép khuyến mại 100% tại Tháng khuyến mại Hà Nội 2018 
 4. Báo TTXVN :Cơ hội kết nối doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
 5. Báo ANTĐ Hà Nội: Giảm giá đến 100% trong Tháng Khuyến mại 2018
 6. Báo ANTĐ Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: Chọn thời điểm mua hàng nào để được giảm giá sâu nhất?
 7. Thời Báo Ngân hàng: http://thoibaonganhang.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-hon-1000-diem-ban-hang-giam-gia-79352.html
 8. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ: http://thanglong.chinhphu.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-giam-gia-sau-nhat-len-den-100
 9. Báo Công thương: http://congthuong.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tren-1000-diem-khuyen-mai-len-den-100-107948.html
 10. Báo Kinh tế & Đô thị Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: Kết nối kinh doanh truyền thống với thương mại điện tử: http://kinhtedothi.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-ket-noi-kinh-doanh-truyen-thong-voi-thuong-mai-dien-tu-323949.html

 11. Tạp chí Lao động & Xã hội Online Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: “Tăng kết nối – kích tiêu dùng”: http://laodongxahoi.net/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tang-ket-noi-kich-tieu-dung-1310510.html

 12. Thời Báo Kinh Doanh Được khuyến mại 100% tại Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: http://thoibaokinhdoanh.vn/tieu-dung/duoc-khuyen-mai-100-tai-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-1050270.html

 13. Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: Nhiều mặt hàng khuyến mại đến 100%https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2816499/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-nhieu-mat-hang-khuyen-mai-en-100.html;jsessionid=QtE67qFtoxWu+3FbahjR8U4y.app2