LỄ KHAI MẠC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2018

1.      Báo Nhiếp ảnh & Đời sống: http://nhiepanhdoisong.vn/ky-niem-10-nam-hoat-dong-khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-voi-nhieu-uu-dai-khung-1-2-145345.html

2.      Báo An ninh Thủ đô: https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/chinh-thuc-khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018/789484.antd

3.      Báo thông tấn xã: https://bnews.vn/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018/101752.html

4.      Báo Kinh tế Đô thị: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-329489.html

5.      Báo Hà Nội mới: http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/918165/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018

6.      Báo Nhân dân điện tử: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38195902-khai-mac-thang-khuyen-mai-va-ton-vinh-hang-viet-nam-duoc-yeu-thich.html

7.      Báo Thăng Long Chính phủ: http://thanglong.chinhphu.vn/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-nam-2018

8.      Báo Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-nam-2018-tintuc422306

9.      Báo thương hiệu & công luận: http://thuonghieucongluan.com.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tang-ket-noi-kich-tieu-dung-a65491.html

10.  Báo Tài chính cuộc sống: http://taichinhcuocsong.vn/doc-bao-giup-ban/thang-khuyen-mai-ha-noi-khai-mac-voi-uu-dai-khung-6877.html

11.  Báo nhanh 24/7.comhttp://baonhanh247.com/bai-viet/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-4894530

12.  Vietnam+: https://www.vietnamplus.vn/tang-gap-doi-diem-vang-trong-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018/534229.vnp

13.  Thời báo chứng khoán VN: http://tbck.vn/chinh-thuc-khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-22229.html

14.  Báo Lao động Thủ đô: http://laodongthudo.vn/ha-noi-ton-vinh-133-san-pham-duoc-nguoi-yeu-dung-yeu-thich-nam-2018-82679.html

15.  Tạp chí mặt trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-nam-2018-17115.html

16.  Báo Công thương: https://congthuong.vn/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tang-ket-noi-kich-tieu-dung-111547.html

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2018

 1. Báo Việt Nam & Hội nhập: Tháng khuyến mại Hà Nội 2018 Tăng kết nối, kích tiêu dùng  
 2. Báo Hà Nội mới: Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: Giảm giá sâu nhất lên đến 100%
 3. Thời Báo tài chính: Được phép khuyến mại 100% tại Tháng khuyến mại Hà Nội 2018 
 4. Báo TTXVN :Cơ hội kết nối doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
 5. Báo ANTĐ Hà Nội: Giảm giá đến 100% trong Tháng Khuyến mại 2018
 6. Báo ANTĐ Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: Chọn thời điểm mua hàng nào để được giảm giá sâu nhất?
 7. Thời Báo Ngân hàng: http://thoibaonganhang.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-hon-1000-diem-ban-hang-giam-gia-79352.html
 8. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ: http://thanglong.chinhphu.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-giam-gia-sau-nhat-len-den-100
 9. Báo Công thương: http://congthuong.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tren-1000-diem-khuyen-mai-len-den-100-107948.html
 10. Báo Kinh tế & Đô thị Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: Kết nối kinh doanh truyền thống với thương mại điện tử: http://kinhtedothi.vn/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-ket-noi-kinh-doanh-truyen-thong-voi-thuong-mai-dien-tu-323949.html

 11. Tạp chí Lao động & Xã hội Online Tháng Khuyến mại Hà Nội 2018: “Tăng kết nối – kích tiêu dùng”: http://laodongxahoi.net/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-tang-ket-noi-kich-tieu-dung-1310510.html

 12. Thời Báo Kinh Doanh Được khuyến mại 100% tại Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: http://thoibaokinhdoanh.vn/tieu-dung/duoc-khuyen-mai-100-tai-thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-1050270.html

 13. Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Tháng khuyến mại Hà Nội 2018: Nhiều mặt hàng khuyến mại đến 100%https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2816499/thang-khuyen-mai-ha-noi-2018-nhieu-mat-hang-khuyen-mai-en-100.html;jsessionid=QtE67qFtoxWu+3FbahjR8U4y.app2