10 NĂM PICO CHUONG TRÌNH TRI ÂN ƯU ĐÃI TRỊ GIÁ 10 TỶ ĐỒNG